KLIENT
Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku przez Fundację Rozwoju Inżynierii Lądowej

Twórcy
Agnieszka Tańska

Opis działań
Projekt publikacji Gdańskiego programu bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2016 – 2030

Strona www
www.gzdiz.gda.pl