KLIENT

Stowarzyszenie Warmińska Manufaktura Kultury.
Ma za zadanie pielęgnować tradycję kultury ludowej Warmii i Mazur we wszystkich dziedzinach i rodzajach plastyki, folkloru i literatury.

Twórcy
Agnieszka Tańska

Opis działań

Projekt logotypu wraz z opracowaniem identyfikacji wizualnej.

Strona www

www.wmk.olsztyn.pl